Aero

Please wait...

3rd Trimore ISOMAN RETHIMNO 2021

Ideal Men Time

SWIMT1BIKET2RUNTotal Time
CHARACHOUSIS ORESTISCHARACHOUSIS ORESTISCHARACHOUSIS ORESTISCHARACHOUSIS ORESTISCHARACHOUSIS ORESTIS
00:45:13.742 00:01:19.380 00:41:02.679 00:00:41.608 00:53:15.843 02:21:30

Best Male Time

CHARACHOUSIS ORESTIS
00:45:13.742 00:01:19.380 00:41:02.679 00:00:41.608 00:53:15.843 50202:21:33.252

Ideal Female Time

SWIMT1BIKET2RUNTotal Time
PERISTERAKI ERIPERISTERAKI ERIPERISTERAKI ERIPERISTERAKI ERIPERISTERAKI ERI
00:52:34.237 00:01:21.308 00:52:13.927 00:00:51.073 01:10:34.222 02:57:33

Best Female Time

PERISTERAKI ERI
00:52:34.237 00:01:21.308 00:52:13.927 00:00:51.073 01:10:34.222 44402:57:34.767
SWIM Men
RANK ATHLET CAT CLUB TIME
1CHARACHOUSIS ORESTISM2 25-29COach00:45:13.742
2NIKOLAOS SIDIROPOULOSM8 55-5901:17:12.979
SWIM Women
RANK ATHLET CAT CLUB TIME
1PERISTERAKI ERIF4 35-39Octo Training Lab00:52:34.237
T1 Men
RANK ATHLET CAT CLUB TIME
1CHARACHOUSIS ORESTISM2 25-29COach00:01:19.380
2NIKOLAOS SIDIROPOULOSM8 55-5900:02:23.002
T1 Women
RANK ATHLET CAT CLUB TIME
1PERISTERAKI ERIF4 35-39Octo Training Lab00:01:21.308
BIKE Men
RANK ATHLET CAT CLUB TIME
1CHARACHOUSIS ORESTISM2 25-29COach00:41:02.679
2NIKOLAOS SIDIROPOULOSM8 55-5900:54:16.493
BIKE Women
RANK ATHLET CAT CLUB TIME
1PERISTERAKI ERIF4 35-39Octo Training Lab00:52:13.927
T2 Men
RANK ATHLET CAT CLUB TIME
1CHARACHOUSIS ORESTISM2 25-29COach00:00:41.608
2NIKOLAOS SIDIROPOULOSM8 55-5900:00:59.449
T2 Women
RANK ATHLET CAT CLUB TIME
1PERISTERAKI ERIF4 35-39Octo Training Lab00:00:51.073
RUN Men
RANK ATHLET CAT CLUB TIME
1CHARACHOUSIS ORESTISM2 25-29COach00:53:15.843
RUN Women
RANK ATHLET CAT CLUB TIME
1PERISTERAKI ERIF4 35-39Octo Training Lab01:10:34.222